Marters op zolder: Hoe kom je van de marters in huis af

Stone marten resting in window sill

Gevolgen, symptomen en maatregelen ter bestrijding van steenmarters in huis

De marter is een nachtactief vleesetend dier dat wijdverspreid is in Nederland, met een karakteristiek lang gestrekt lichaam en korte ledematen. Het leeft bij voorkeur in de buurt van menselijke woongebieden en zoekt beschutting en warmte in huizen.

Als een marter zich op zolder genesteld heeft, veroorzaakt hij enorme schade aan de woning, hetgeen gepaard gaat met hoge kosten, en niet alleen de kamers waarin hij verblijft aantast, maar ook de buitengevel en de isolatie van het dakoverstek. Zo wordt leven met een steenmarter zelfs gevaarlijk.

Tips voor huiseigenaren

Steenmarters zijn uitstekende klimmers die meer dan twee meter kunnen springen en graag hoog in bomen en gebouwen zitten. Ze kunnen gemakkelijk vanuit een boom een dak bereiken en dakgoten of regenpijpen als steun gebruiken. Als de muur van het huis bij de bouw ruw gebouwd is, hebben ze voor kortere afstanden geen klimhulpmiddelen nodig, vanwege hun scherpe klauwen en lenige gestalte.

Als de marter het dak bereikt heeft, kan hij gemakkelijk door de kleinste openingen de binnenkant van het huis bereiken. 3 centimeter is al voldoende. Om een marter zijn weg in het huis te laten vinden, kan hij een dakpan verplaatsen als er geen geschikt gat te vinden is. Een marter in het dak heeft zich als eenling en roofdier, dat gevoelig reageert op stoorsignalen, in een onbewoonde ruimte genesteld en blijft daar aanvankelijk onopgemerkt.

De meeste mensen komen nu op het idee om het dak af te dichten, dit is absoluut de verkeerde aanpak.

De marter in huis en de gevolgen voor de bewoners

Als de avond valt verlaat de marter zijn schuilplaats (jullie gezamenlijke woning) om op jacht te gaan en brengt van zijn nachtelijke zwerftochten dierlijke prooien mee terug. Deze kadavers gaan, net als zijn ontlasting, gepaard met een flinke besmetting van het pand. 

Wanneer een marter in huis verblijft, gebruikt hij één enkele plaats als dierentoilet.

Ophoping van uitwerpselen en urinesporen veroorzaken met de tijd bovendien een extreme stankoverlast die tot een hygiënisch probleem leidt.
Een marter in huis, is na enige tijd te herkennen aan de strenge geur van uitwerpselen en rottend dierlijk materiaal. Het leidt bij de betrokkene tot een aanzienlijke beperking van de kwaliteit van het leven.

De binnengehaalde buit trekt maden, vliegen en ander ongedierte aan. Tegelijk vormen de uitwerpselen die de marter op zolder achterlaat een kudde ziekteverwekkers die voor mensen een groot gezondheidsrisico vormen.

Naast de vorming van geuren wordt ook het lawaai dat met de marter gepaard gaat een aanzienlijke overlast voor de bewoners.
Wanneer deze nachtdieren van hun rooftochten terugkeren naar hun schuilplaatsen, worden in de onderliggende kamers sterke geluiden gehoord. Dit komt door het knabbelen aan voorwerpen en isolatiemateriaal, waardoor de vroege uren niet genegeerd kunnen worden. Zo is de marter in het dak in veel opzichten verbonden met een psychologische en gezondheidsbelasting van de huisbewoners.

Hoe leeft een marter bij jou thuis?

Marters zijn in principe eenlingen en ze markeren en verdedigen hun territorium tot het uiterste. Als de marter de zolder inneemt, dan behoort deze grond hem toe. In de winter zoekt hij de nabijheid van mensen, hier vindt hij een voedselvoorraad, die hem de winter door helpt. Ook in vuilnisbakken wordt naar voedsel gezocht en op zijn beurt geplunderd. De kippen van de buren en hun eieren wekken de belangstelling van de marter en bieden hem een goede voedselbasis als hij niet tegengehouden wordt. Dat er een marter in huis is kan worden herkend aan kruipgeluiden, maar ook aan uitwerpselen en urinesporen. Resten van zijn maaltijden zijn tekenen dat een marter in het huis is ondergebracht. Wanneer urinesporen in het plafond trekken dan lijkt dit vaak op lekkage. Als het daadwerkelijk urine van de steenmarter blijkt te zijn is de schade vaak niet te overzien en zal het plafond gerenoveerd moeten worden. 

De marter in de tuin

  • De steenmarter wordt een behoorlijke hygiëneplaag, als hij op het terrein is en daar ‘s nachts op rooftocht gaat. Ze eten ratten, muizen en andere knaagdieren en dragen bij tot een natuurlijke ongediertebestrijding.
  • De dieren worden problematisch als ze regelmatig op hetzelfde terrein blijven. De uitwerpselen van marters in de tuin, die zich op bepaalde plaatsen ophopen zoals in het huis, zijn storend voor de tuineigenaar.
  • De ziektekiemen die zich ontwikkelen op marteruitwerpselen in de tuin en zich snel vermenigvuldigen kunnen de grond verontreinigen. Je kunt de uitwerpselen van de marter herkennen aan het feit dat ze gekruld zijn en voor 50% uit bessenkorrels kunnen bestaan.

Dure marterschade aan huis en auto

Schade veroorzaakt door een marter in het dak kan ook op de auto terugvallen. De dieren hebben de neiging hele tunnelsystemen in de dakisolatie aan te leggen en onderlagen te vernielen.

De daarmee gepaard gaande vorming van koudebruggen leidt tot oplopende verwarmingskosten en, in slecht verwarmde kamers, tot het ontsnappen van water en schimmels. Steenmarters horen om deze redenen niet thuis in het woongebied van mensen.

Omdat de dieren graag in elektriciteitsleidingen bijten, leidt dat tot dure schade aan de elektra-installaties. Gaten moedigen aan dat water van buitenaf het huis binnenloopt via verschoven dakpannen.

Heeft een marter eenmaal zijn schuilplaats gevonden, dan wordt de kabelbeschadiging van de auto een aanzienlijke financiële last en gaat gepaard met een groot veiligheidsrisico.

Het is belangrijk consequente maatregelen van deskundige en professionele marterpreventie specialisten in te schakelen bij de eerste opvallende sporen op het terrein of bij het vermoeden dat een marter zich in het dak, de kelder of de garage heeft gevestigd. De meeste inboedelverzekeringen nemen alleen de kosten op zich, als dat bij het sluiten van een contract correct werd aangegeven. Als dit niet is aangegeven dan draai je alleenvoor de kosten op.

De marter is de grootste vijand van de marter, de dieren zijn territoriumgericht, wat de reden is van veel vernielingen aan auto’s en gebouwen. Veel mensen besluiten een ultrasoon apparaat te installeren, dit is nog niet bewezen als een concreet oplosmiddel.

Marters in het dak, wat te doen?

Tips van de marterpreventie specialist.

Als een marter bezit heeft genomen van de zolder, zal het voor de bewoners van het huis moeilijk zijn hem kwijt te raken. Daarom is het des te belangrijker om tijdens het broedseizoen, dat in Nederland van maart tot de nazomer duurt, alle kamers te controleren, en erop toe te zien dat er zich geen uitwerpselen van marterachtigen in de tuin ophopen.

Als de plaats van de marters in huis bekend is, kunnen gerichte en consequente maatregelen de marter voor altijd uit je huis houden.

Het is ten eerste belangrijk zijn rustperiode overdag te verstoren door harde muziek te spelen. Met ultrasone apparaten en luid geklop kan een marter niet verjaagd worden. Als een vrouwtjesmarter nestelt in het dak, het huis en de tuin als schuilplaats om het jong van voedsel te voorzien, zullen maatregelen ter preventie van de marter vrij moeilijk worden om je van de plaag te bevrijden.

Van een verlaten schuilplaats gaat een sterke geur uit, die soortgenoten aantrekt en daardoor wederkomst van andere marters in huis bevordert.

Omdat de dieren in Nederland onder de jachtwet vallen, mogen ze alleen door bevoegde specialisten verwijderd worden; dit geldt ook voor het vangen of doden van de marter, een afweer is daarbij uitgesloten.

Om kostbare schade, die de verzekeringen voor een klein deel of helemaal niet overnemen, te vermijden, moet bij de eerste vermoedens dat er een marter in het dak zit, een expert voor de ongediertebestrijding worden ingeschakeld .

Bij de beoordeling zal de expert de omvang van de plaag beoordelen en onmiddellijk gerichte maatregelen nemen, en met een doeltreffende afweer tegen marters het huis en eigendom tegen een hernieuwde plaag kunnen beschermen.

Met een succes ratio van 95% adviseren onze professionals je graag!

Wil je de waarde van je woning behouden?

 Na het invullen van het formulier nemen wij contact met je op. Dit kan telefonisch of via de mail.

Gerelateerde artikelen